SBF:s styrelse har beslutat att genomföra ett antal större förändringar i den sportsliga ledningen och organisationen.

Högsta sportsliga ledningen under styrelsen blir en nyinstiftad Sportkommitté som i framtiden kommer ansvara för beslut om budgetfördelning mellan landslag och aktiviteter, tillsättning av landslagstränare, strategisk planering och utveckling av landslagsverksamheten m.m. Styrelsen gav i uppdrag till Majid Jelili att tillsätta kommittén och han har utökat kommittén med f.d. sportchefen Lennart Bernström samt Ingrid Niklasson. Styrelsen hade ställt som krav att en av medlemmarna i kommittén skulle vara budgetansvarig för all landslagsverksamhet och det är den rollen Ingrid nu får. Ytterligare namn kan tillkomma senare.

Sportchefstjänsten och dess funktion kommer således att tas bort från organisationen och Erik Bredlers anställning kommer inte förlängas efter utgången av 2012. I samband med tillsättandet av Sportkommittén har förbundstränarorganisationen upplösts. Redan inledda aktiviteter så som UEM/JEM i Polen och JVM i Armenien kommer dock att genomföras som tidigare planerat, för just dessa två aktiviteter kommer Katrin Enoksson respektive Santiago Nieva att ansvara. Sportkommittén kommer arbeta med att ta fram en ny landslagstränarorganisation. Även Styrgruppen för Team Rio har upplösts och dess ansvarsområde kommer i framtiden också ligga inom Sportkommitténs arbetsområde.

 

/Patrick Wheeler, förbundsordförande