Folkhälsomyndigheten kom idag med nya rekommendationer som påverkar även idrottsrörelsen. Läs mer här

Folkhälsomyndigheten har idag kommit ut med nya rekommendationer till idrotten, i så kallade allmänna råd. Där står att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning.

Svenska Boxningsförbundet följer som del av RF de rekommendationer, anvisningar och beslut som lämnas av våra myndigheter. Ytterligare information från RF och Folkhälsomyndighetens allmänna råd nås genom följande länk