En skrivelse har lämnats in till IBA gällande åtgärder mot det ryska boxningsförbundets agerande i inlägg på sociala medier.

Bakgrunden till detta är bland annat ett flertal inlägg på sociala medier gällande det pågående kriget och invasionen av Ukraina och hållningen från det Ryska Boxningsförbundet där man verkar stötta den ryska invasionen av Ukraina.

De nationella förbunden menar i en skrivelse riktad till IBA:s styrelse att inläggen kan bryta mot paragraf 11.1 c i IBA:s stadgar. Denna paragraf lyder bland annat att ”alla Nationella förbund ska avstå från handlingar och beteende som är, eller kan tänkas vara, skadligt för IBA eller dess IBA:s intressen.

Genom att IBA, enligt skrivelsen, inte vidtagit åtgärder gentemot Ryska Boxningsförbundet gällande inläggen så upprätthåller IBA inte sina egna stadgar och därmed riskerar IBA:s anseende och rykte som internationellt förbund att skadas menar signatörerna. Man uttrycker också oro över Ryska Boxningsförbundets potentiellt skadliga handlingar i förhållande till IBA:s stadgar kan skada IBA:s anseende och att deras medlemskap i IBA kan underminera det arbete som gjorts inom IBA när det kommer till stadgar och principer.

Signatörerna, där Svenska Boxningsförbundets ordförande Per-Axel Sjöholm är med, önskar att IBA utreder och utvärderar de handlingar som Ryska Boxningsförbundet och därefter vidta åtgärder baserat på utfallet av utredningen.

IBA har svarat att man har startat en utredning gällande detta och tillägger att man efter krigsutbrottet ställt in internationella tävlingar i Ryssland samt att ryska och belarusiska boxare fortfarande inte kan delta i arrangemang som anordnas av IBA.

Läs hela artikeln publicerad på Inside the Games hemsida här