Välkommen till ”First Wednesday Night Fight (FWNF)” hos Narva den 3 april, läkarundersökning kl 17.00 – 18.00; matchstart ca 18.30. Planerat 7 – 10 matcher inkl ett par diplom.

Alla klubbar (såväl inom som utom Stockholm) är givetvis välkomna med egna anmälningar till matcher. OBS. av resursskäl kan vi inte hjälpa till med denna ”externa” matchning men vi publicerar gärna namn på de boxare ni söker match till på www.narva.com och försöker hjälpa till med kontakter med matchmakers.

 

Här finns inbjudan