Under söndagen den 20 augusti avhölls Svenska Boxningsförbundets extra förbundsmöte på Scandic Anglais Hotel i Stockholm. Mötet gällde att fatta beslut gällande ett förslag till stadgeändring med anledning av den internationella situationen.
Deltog på mötet gjorde 13 ombud som representerade 37 föreningar. Totalt var det 176 medlemsföreningar som var berättigade att rösta på det extra förbundsmötet.
Mötesordförande Christer Pallin ledde mötet med säker hand och efter korta mötesförhandlingar så röstades förslaget till stadgeändring igenom av mötet.

Tack till de föreningar som deltog på mötet.

Mvh Svenska Boxningsförbundets styrelse