Sveriges Per-Axel ” PAX” Sjöholm i möte med EUBC Coaches Commission på ZOOM-länk.

Vid EM för damer 2019 i Spanien höll Coaches Commission sitt första möte. Då var svensk boxnings representant PAX Sjöholm på plats. Här kommer PAX Sjöholm med en sammanfattning av onsdagens möte.

Det finns många viktiga frågor att diskutera i dessa oroliga tider. Boxningen i världen står för extremt stora utmaningar. Ska det hållas några internationella mästerskap? Går de överhuvudtaget att genomföra?

European Boxing Confederation höll sitt första nätbaserade möte, när Coaches Commission höll ett nästan 4 timmar långt möte i onsdags (4 augusti).

Ordförande Felipe Martinez från Spanien och Dima Gaistruk från EUBC höll i ett mycket intressant och viktigt möte! Man var 9 deltagare. Det visade sig väldigt snabbt att länderna drabbats oerhört olika av Covid 19 och restriktionerna är väldigt olika!

I England får man fortfarande inte slå på plattor eller ha sparring.

I vissa östländer är tävlingarna igång.

Israels boxare får överhuvud taget inte lämna landet.

På Malta är man rädd att allt stängs ner igen efter ökad smitta.

I Spanien är man nu igång med landslagsläger. Samma sak gäller i Frankrike som verkar ligga långt framme med landslagsträning och samlingar.

Här i Sverige har vi kommande helg testläger på Bosön.

Men den stora frågan är: Blir det några internationella mästerskap i år eller inte. Frågan går egentligen inte att besvara. Situationen förändras från dag till dag. Konstateras kan att samtliga sätter säkerheten främst för boxare, coacher och deltagare!

Säkerheten är viktigare än mästerskap. Om säkerheten kan garanteras och att alla europeiska länder kan deltaga så vill de flesta att Europeiska mästerskap ska hållas i år. I så fall i slutet av 2020. Men alla är medvetna om att denna önskan blir oerhört svår att infria. De flesta vill självklart att det ska bli en internationell boxningshöst, men ingen vet om det blir så.

Många länder- inklusive Sverige- har inte haft sina nationella mästerskap. Att se till internationella mästerskap verkar ligga långt borta.

Den 8 augusti håller EUBC Executive Committe sitt möte. Coaches Commissions medskick är kristallklar. Boxarnas säkerhet går före allting annat. Om mästerskap ska hållas måste alla länder ges möjlighet att deltaga utan karantän och med säkerhet garanterad. Mästerskapen ska då avhållas i november/december.

Men att bara tro att säkerhet under resor, uppehälle och under matcher kan garanteras känns i dag väldigt främmande. Men utan absolut säkerhet inga mästerskap. Det är slutsatsen som alla i Coaches Commissions var överens om.

Vad som kommer att beslutas om när det gäller mästerskap ligger hos EUBC och deras Executive Committe. Coaches Commission kommer med rekommendationer. De Europeiska mästerskapen som kan vara aktuella för svensk del 2020 är ungdoms- och juniormästerskapen för både damer och herrar.

Per-Axel ” PAX” Sjöholm lämnade en 10 minuter lång sammanfattning till Coaches Commission om  hur läget för boxningen är i Sverige och deltog aktivt i diskussion.

PAX hade fört diskussioner med Sportchef Lars Myrberg och Lennart Bernström innan den muntliga rapporten lämnades till EUBC och Coaches Commission.