Igår genomfördes det 101:a SOK årsmötet i Stockholm. SOK:s ordförande Stefan Lindeberg inledde mötet med att reflektera över den OS-ansökan som det tyvärr inte blev något av.

-Idrotten stod samlad, likaså näringslivet men politikerna ville något annat. Men skam den som ger sig, i framtiden kanske vi kan se en förändring och därför ska frågan leva vidare, sade Stefan Lindeberg.
SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg berättade att det finns en stor vilja att förändra den olympiska rörelsen och berättade att det har kommit in 40 000 förslag som 15 arbetsgrupper inom IOK kommer att arbeta med.
På dagordningen i övrigt så togs bl a beslut om regler för OS-uttagningar för individuella- och lagsporter, fastställande av reviderade stadgar för SOK och beslut om instruktioner för valberedningen.
Årsmötet gödkände även att Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet och Svenska Frisbeeförbundet blev medlemmar i SOK som Recognised Specialidrottsförbund (RSF).
Det var som sagt ett lugnt årsmöte med Ingemar Josefsson som mötesordförande och glädjande var att alla OSF var representerade.