– Den svenska elitidrottsmodellen vilar på dubbla karriärer, att kombinera elitidrott med studier eller arbete och det är även en betydelsefull del i det nya svenska Elitidrottsprogrammet Elitidrott2030. Vi vill bedriva en socialt ansvarstagande elitidrott. Det handlar om att se elitidrotten som en del av en hel livskarriär. Vi välkomnar att Mälardalens universitet önskar att bli ett Elitidrottsvänligt lärosäte som möjliggör för elitidrottare att få anpassade studier, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Ett lokalt utvecklingsarbete har genomförts mellan Mälardalens universitet, RF-SISU Västmanland och RF-SISU Sörmland, kommuner, regioner, Västerås Idrottsallians samt med representation från regionens elitidrottsföreningar.

– Vi vill ge studenter som utövar elitidrott möjlighet att kunna satsa på två karriärer. För oss handlar Elitidrottsvänligt lärosäte, inte bara om att erbjuda anpassad utbildning till elitsatsande studenter. Vi vill även skapa engagemang runt idrott på våra campus och tillsammans med föreningar i våra universitetsstäder, säger Martin Hellström, rektor vid Mälardalens universitet.

Riksidrottsförbundet har samarbetsavtal med 22 lärosäten som täcker större delen av Sverige. Vart fjärde år görs en ny dimensionering med utnämningar av Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten. Över 800 elitidrottare återfinns på dessa lärosäten. De ges en unik möjlighet att kombinera elitidrott med studier.

– Vi är oerhört glada åt beslutet att Mälardalens universitet återigen blir ett Elitidrottsvänligt lärosäte. Det möjliggör en förstärkning av en bra utvecklingsmiljö för elitidrotten i regionen. Framtidens idrottslösningar handlar om ett bra samarbete mellan olika organisationer, säger Kristin Pleick, distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland.

Den svenska idrottsrörelsens samarbete med det svenska utbildningssystemet har visat sig vara en stor framgångsfaktor. Det började med utvecklingen av ett nationellt Riksidrottsgymnasiesystem redan på 70-talet och sedan 2015 finns ett väl utvecklat eftergymnasialt system.

Mer information om Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

För mer information kontakta

Anna IwarssonOrdförande Riksidrottsförbundet076-344 50 60 anna.iwarsson@rfsisu.se

Martin HellströmRektor Mälardalens universitet021-10 13 53 rektor@mdu.se

Jessika HedénPressansvarig Mälardalens universitet073-662 07 45jessika.heden@mdu.se

Kristin PleickDistriktsidrottschef RF-SISU Västmanland070-274 84 87kristin.pleick@rfsisu.se

Jörgen HedbergDistriktsidrottschef RF-SISU Sörmland070-307 52 45jorgen.hedberg@rfsisu.se

Kent LindahlAnsvarig RIU/EVL Riksidrottsförbundet070-337 55 26kent.lindahl@rfsisu.se