Svenska Boxningsförbundet gör som ett led i sitt arbete med parasport en kartläggning riktad till er föreningar, vi behöver därför er hjälp med att besvara en enkät med några frågor gällande paraidrott inom er förening. Enkäten kan fyllas i av samtliga föreningar.

Syfte

Denna enkät syftar till att kartlägga huruvida våra boxningsföreningar i Sverige erbjuder verksamhet för paraidrottare. Vi vill också identifiera eventuella utmaningar och hinder för föreningar att erbjuda parasport.

 

Genom att svara på enkäten bidrar du till att:

  • Få en bättre bild av parasportens situation i svenska boxningsföreningar.
  • Identifiera eventuella utmaningar och hinder för föreningar att erbjuda parasport.
  • Utveckla stöd och resurser för föreningar som vill erbjuda parasport.

Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara på enkäten. Din medverkan är viktig för parasportens utveckling i Sverige.

Vi vill ha era svar senast den 27 mars 2024.

Länken till enkäten hittar ni här

Tack för din tid!

Mvh Svenska Boxningsförbundet