Den 15:e april ska ansökan vara inne för de elitutövare som vill kombinera sin idrottssatsning med högre studier i Stockholmsområdet.

SCS ger stöd och möjligheter till högskolestuderande elitidrottare, t.ex. i form av idrottsmedicinsk kompetens, fystränare, samarbete med högskolor om schema och tentor anpassade till sin idrott, studentboende, stipendier m.m.

Boxningen har tidigare haft bl.a. Leon Chartoi, Anna Laurell, Elin Rönnlund, Juliana Söderström och nu Helena Envall som deltagare. Vi hoppas att fler ser möjligheterna att kunna kombinera elitidrott med studier och söker om stödet.

För mer information se SCS hemsida: www.sportcampussweden.se