Det finns nu möjlighet att söka Elitidrottsstipendiet för 2020. Stipendiet är tänkt att möjliggöra en satsning på Elitidrott i samband med vidarestudier efter gymnasiet. Sista ansökningsdag är 2 maj. Mer information i artikeln nedan.

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan RF och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.

Syftet med Elitidrottsstipendiet är att kunna skapa goda förutsättningar för utövarna så att svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Samtidigt är det tänkt ge bättre förutsättningar för elitidrottsaktiva på landslagsnivå att ha ett bra liv både under och efter idrottskarriären.

Det här ingår

  • Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till cirka 75 aktiva.
  • Resursstöd från Riksidrottsförbundet i form av idrottspsykologi, idrottsmedicin och idrottsfysiologi inklusive idrottsnutrition.
  • Ett läger under tre dagar på Bosön med deltagande på Idrottsgalan.
  • Rådgivning och vägledning kring Dubbla Karriärer (DK). Idrottspsykologiskt karriärstödssamtal (karriärövergångar, karriärvägledning eller karriäravslut).
  • Ingång i vårdappen, Svensk Idrottshälsa.

Idrottaren får tillgång till nätverket genom en app, och via chatt eller video kan idrottaren träffa en idrottsmedicinsk specialist för att få hjälp med besvär som påverkar idrottandet. Vid behov kan sedan rätt hjälp erhållas via det medicinska nätverket. Stödet kommer att förbättra tillgängligheten till idrottsmedicinsk kompetens för många idrottare som saknar detta idag.

Som sökande måste du …

  • vara på (svensk) landslagsnivå (junior-senior) inom din idrott och haft landslagsuppdrag de senaste två åren.
  • kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå.
  • studera på minst halvfart under stipendieåret (september–juni), motsvarande 30 hp över två terminer på studier på högskola/universitet.

Som sökande av stipendiet bör du finnas med i en betydelsefull utvecklingsmiljö som har koppling till SF:s elit- och landslagsverksamhet. En väl fungerande elitidrottsmiljö är till exempel en förening, ett centra eller ett RIU/EVL.

Det är sedan upp till respektive SF att rangordna sökande om det skulle finnas fler ansökningar från samma förbund. Rangordningen görs efter särskilt uppsatta kriterier.

Ansökan

Ansökningsperioden är från januari till 2 maj. Efter att ansökan stängts går det inte att ansöka om stipendiet, inga sena ansökningar tas emot.

Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret här.

Läs mer om stipendiet här 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/stipendierochutmarkelser/Elitidrottsstipendium/ (artikeln finns på Riksidrottsförbundets hemsida)