Här kommer en kort sammanfattning över vilka stöd som finns att söka, dels från oss men också tips på andra stöd som ni som föreningar inom Svenska Boxningsförbundet har rätt till att söka.

Återstartsstödet

Återstartsstödet är det mest omtalade av våra nuvarande stöd och är just nu sökbart till den 31 oktober 2022, därefter kommer ny information om nya återstartsstöd med nya tidsperioder. Nuvarande återstartsstöd är riktat mot att återuppstarta verksamheterna igen efter Corona-pandemin med fokus på bland annat rekrytering av aktiva och ledare, materialutbyte, tävling, träning, prova-på verksamheter, tjejboxning och diplomboxning. Två stöd är sökbara men bygger på varandra så det första stödet om 10 000 kronor måste sökas och återrapporteras innan det andra stödet på 25 000 kronor är sökbart, och detta gäller samtliga föreningar i landet. Båda dessa stöd är sökbara till den 31 oktober och måste vara återrapporterade senast den 31 januari 2023.

Om ni har några frågor kring återstartsstödet så ska ni kontakta Jenny Häggblom på jenny.haggblom@swebox.se eller telefon 070-482 37 12

Projektstöd

Utöver återstartsstödet har vi på Svenska Boxningsförbundet också Projektstöd som syftar till att förstärka återstartsstödet eller för att arbeta vidare med de idéer som uppstod under arbetet med återstartsstödet men som inte faller under just återstarten. Vi har olika inriktningar på vårt stöd och dessa är,

  • Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper i föreningars verksamhet
  • Projektstöd för utbildning
  • Projektstöd för arbete med trygga och hållbara idrottsmiljöer.

Samtliga projektstöd sker via IdrottOnline och ska vara påbörjade och avslutade under 2022 (2022-03-25 till 2022-12-31). Beviljade projekt måste återrapporteras av respektive förening som beviljats stödet senast den 31 januari 2023 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. Ni ansöker om projektstöd på samma sätt som återstartsstödet, nämligen via IdrottOnline. För en schematisk bild över områden ni kan söka, tidsperioder m.m. kan ni kolla in denna (Tabell för sökbara medel från SBF) där vi listar de olika stöden som vi på förbundet erbjuder föreningarna.

Om ni har några frågor kring projektstöd, vänligen kontakta Patrik Bengtsson på patrik@swebox.se eller telefon 08-699 60 03

Andra sökbara stöd

Utöver dessa stöd som vi på Svenska Boxningsförbundet har, så finns det också pengar att söka via era RF-SISU distrikt, bland annat återstartsstöd och projektstöd. Ni kan läsa mera om vilka stöd ert distrikt erbjuder genom att klicka er vidare från denna länk.

I vissa kommuner finns det också möjlighet för föreningar att söka så kallat ”lovstöd” som kan hjälpa till att bekosta aktiviteter för föreningar under loven (jullov, sportlov, påsklov, sommarlov och läslov). Exempelvis Stockholms stad erbjuder ledarstöd till föreningar som har kostnadsfria aktiviteter som är öppna för alla under skollov, förutsatt att man uppfyller rätt kriterier. Detsamma gäller Knivsta, Eskilstuna, Tierp, Uddevalla, Landskrona, Trelleborg, Katrineholm m.fl. Kolla med din kommun om de erbjuder föreningar att söka lovstöd för prova-på aktiviteter, och när dessa stöd är tillgängliga att söka. Olika kommuner har olika ansökningsperioder, en del av dessa har ansökningsprioden öppen redan nu medan andra har kortare perioder inför respektive lov, så kontrollera med er kommun vad det är som gäller.

Somriga hälsningar,

Svenska Boxninsgförbundet