Se nedan pressrelease från fyra kandidater till poster inom IBA:s styrelse som efter valet överklagat till CAS.

Denna pressrelease är översatt till svenska efter det engelska originalet – som ni hittar här.

”Igår, den 17 maj 2022, lämnade
Mike McAtee, Generalsekreterare i USA:s boxningsförbund
Boris van der Vorst, Ordförande i Nederländernas boxningsförbund
Steve Hartley, Ordförande i Nya Zealands boxningsförbund och
Per-Axel Sjöholm, Ordförande i Svenska boxningsförbundet

samtliga nominerade kandidater till poster inom IBA:s styrelse, in en gemensam överklagan till CAS (Court of Arbitration for Sports) via sitt juridiska ombud. Överklagan riktas mot Boxing Interim Integrity Unit, Interim Nomination Unit (INU) inom IBA (Internationella Boxningsförbundet).

Nedan följer ett utdrag ur IBA:s stadgar punkt 27 som behandlar valbarhet och granskning av densamma.

27.9 BIIU Nomination Unit ska avgöra huruvida varje kandidat som ställer upp för val till IBA:s styrelse uppfyller de kriterier som finns för att vara valbar, enligt punkterna 27.6, 27.7 och 27.8, och ska meddela sitt beslut till IBA:s kansli.
Om BIIU beslutar att en kandidat för en post som ledamot inte uppfyller kriterierna för valbarhet kan beslutet överklagas till CAS av den berörda kandidaten. Enbart den berörda kandidaten, inte hans/hennes nationella förbund, har behörighet att överklaga.
Överklagan skall sändas inom 5 (fem) dagar från beslutet är fattat och meddelat kandidaten och överklagan skall behandlas av en ensam skiljedomare som utses gemensamt av IBA och kandidaten eller av CAS.
Förfarandet inför CAS ska påskyndas så att ett utfall (utan grund) kan meddelas senast 10 (tio) dagar efter att överklagandet inlämnats.  

Baserat på CAS regler gällande konfidentialitet (Regel 43) så är de som överklagar, de svarande och skiljedomaren förbjudna att diskutera eller avslöja ”några fakta eller annan information…” utan tillåtelse från CAS.

Kandidaterna meddelade att de tror på den pågående juridiska processen och är säkra på att de i slutänden kommer att få rätt i sak.

Baserat på råd från sina juridiska ombud och CAS regler så kommer inte kandidaterna att kommentera ytterligare vid denna tidpunkt.”

Här hittar ni ett kortare inslag från Radiosporten med Per-Axel Sjöholm, ordförande i Svenska Boxningsförbundet.