Helgen den 26-27 augusti genomförde Ken Kvist och Majid Jelili tränarutbildning steg I respektive steg II i Höllviken. Även Per-Arne Ljung var med och stöttade och hämtade inspiration inför utbildningen i Borås kommande helg.

Ken Kvist, med stöd av Per-Arne Ljung, ledde tränarutbildning steg I. Totalt deltog 19 tränaradepter. Steg II leddes av Majid Jelili som hade 9 deltagare. Utbildningen genomfördes på två plan där man i nederplan hade tillgång till ring. Teoripassen hölls i Höllviken BK:s föreläsningsrum.

Majid berättar att samtliga deltagare höll hög nivå och både gav och tog till sig i utbildningarna vilket bidrog till bra kurser. Majid tryckte också på det viktiga med att skapa kontakter, tränare emellan, och använda sig av detta i det kommande tränararbetet.