Sverige är, förutom Clarence Goyram, representerat på VM i Doha nästa vecka via Dorian Butar som är uttagen som ITO.

Stefan Nordin är uttagen som domare.

Grattis till er bägge!

/ Susanne Kärrlander

Ordf Domarkommittén