Syftet med detta idrottslyftspaket är att främja domarutveckling samt domarrekrytering.

En boxningsdomare behöver döma mycket för att utvecklas som domare. Dessutom behövs många domare på våra större tävlingar för att säkerställa rimliga arbetsförhållanden som i sin tur är en förutsättning för hög kvalité på domsluten.

En domare som vill delta på en tävling som ligger minst 10 mil från domarens hemmaklubb kan ansöka om ”Domarutvecklingsstöd”.

Nivåerna på bidraget per domare är följande:

  • Resebidrag om tävlingen är mellan 10-20 mil (enkel väg) från domarens hemmaklubb: 500:-
  • Resebidrag om tävlingen är minst 20 mil (enkel väg) från domarens hemmaklubb: 1000:-
  • Logibidrag om övernattning krävs för att tjänstgöra på tävlingen: 500:- per natt

Domarutvecklingsstödet skall sökas innan tävlingen börjar. Betalning sker i efterhand när det konstaterats att domaren tjänstgjort på tävlingen. Kostnad för övernattning skall styrkas med kvittokopia. För kostnadsfri övernattning utgår ingen ersättning. Ersättningarna är fasta och utgår med samma belopp oavsett hur mycket den faktiska resan eller övernattningen kostat.

Idrottslyftsgruppen
Ida Nordin, Fredrik Nordqvist, Thomas Kennsert och Ida Kvist