Under helgen genomförde Anders Andersson domarutbildning i Skellefteå. Nio domare utbildades var av en var helt ny, tre ganska färska och övriga rutinerade domare.

Lördagen var inriktad på teori. Presentationen genomgicks tillsammans med domartecknen. Dagen avslutades med provet. Under söndagen provdömdes sparringar där ring- och poängdomarrollerna övades.

Ander Andersson var nöjd med kursen och det nya utbildningsmaterialet.