I helgen som var genomfördes en domarutbildning i samband med turneringen Olympic Goal i Kristinehamn

Helgen den 7-8/4 genomfördes årets första domarutbildning, denna gång i Kristinehamn. Teori varvades med praktik under turneringen Olympic Goal 2024. Allt under ledning av Anders Andersson.

De 6 deltagarna fick mycket beröm av Anders och deltagarna hade mycket positivt att säga om kursen och dess genomförande. Kursen genomfördes med gott resultat från deltagarna.

SBF vill tacka instruktör och deltagare för en mycket väl genomförd utbildning och ser fram emot framtida utbildningar!