Svenska Boxningsförbundet arrangerade i helgen en historisk domarkurs i Västerås. Det extraordinära med denna kurs var att det för första gången var endast kvinnliga deltagare

17 stycken entusiastiska tjejer från norr till söder samlades i Västerås för att utbilda sig till boxningsdomare. Entusiasmen var hög och det fördes många bra diskussioner under helgen, något som uppskattades och upplevdes som givande för både deltagare och kursledare.

Utbildningen var sponsrad av SBF för att utveckla tjejer inom boxningssportens alla områden. Utbildningen bestod av teori, praktik och skriftligt prov. Glädjande är att ALLA 17 deltagare klarade det skriftliga provet och ska nu ut i verksamheten för provdömningar. Det ser ljust ut för den svenska domarkåren.

Björn Kjellin från den lokala boxningsklubben BK Rapid organiserade logistiken på plats och BK Rapid ställde upp med sparringar på lördagskvällen så de aspirerande domarna fick chansen att provdöma under sin utbildning.
Kursledare var Leif Frimanson, SBFs domaransvarig, Anne-Merete Mellemsaether, AIBA-domare och Susanne Kärrlander, styrelseledamot i SBF och internationell Tävlingsledare.