Syftet med denna domarträff är att samla samtliga utbildare och säkra att alla lär ut på lika sätt.

Vidare behöver SBF:s domaransvarige kunna skapa sig en uppfattning om vilka domare som är lämpade för att bli uttagna till framtida mästerskap och landskamper. Deltagande i denna träff är en förutsättning för att kunna bli uttagen. Sist, men inte minst, syftar denna domarträff till att förnya licenser hos de domare som inte genomgått utbildning på ett tag.

Vi hoppas denna domarträff ska bli både trevlig och nyttig. Förhoppningsvis ställer vi alla upp för att utveckla vår sport.

SBF och Leif Frimansson

Ps. Anmälan till utbildningen gör Du genom att klicka här. Ds