Under helgen 3-4/9 genomfördes årets andra domarträff, denna gång i Söderköping, med nio av elva distrikt representerade.

Nytt utbildningsmaterial til Diplomdomarutbildning presenterades och granskades för godkännande. 12 instruktörer för diplomdomare utsågs och dessa kommer att hålla utbildningarna i distrikten.

Utbildning och uppdatering av nya regler för matchboxning hölls av Stefan Nordin. Fyra instruktörer för matchdomare utsågs och dessa kommer att hålla domarutbildningarna ute i landet.

Utbildningsmaterial och länkar för både diplomboxning och matchboxning kommer inom kort att läggas upp på SBF:s hemsida.

Vid frågor konttakta Susanne Kärrlander, ordf. SBF:s domarkommitté