Beslut om innehåll med individuella domares bedömningar.

Vid tisdagens styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet togs det bl.a. beslut om att efter matcher inte delge innehåll med individuella domares bedömningar i domarprotokoll, eller i poängmaskin, till andra än Domaransvarig på tävlingen, Tävlingsjuryn, Domaransvarig i dsitriktet där tävlingen arrangeras, Domaransvarig i distriktet där domaren kommer ifrån, samt medlemmar i Svenska Boxningsförbundets domarkommitté. Detta gäller även diplommatcher.

I de fall distrikt väljer att offentliggöra individuella poängsiffror i diplomboxning i efterhand, i syfte att ge intruktörer och boxare underlag för förbättringar, ska dessa inte innehålla uppgifter om vilka domare som dömt.

 

// SBF:s styrelse