Nu, äntligen, kommer Sydsvenska Boxningsförbundet att hålla kurs också.

Kursen (steg 1-4), en kortare ringdomarkurs samt prov, vilket är obligatoriskt för alla befintliga domare som ännu inte avlagt prov, kommer att hållas den 2 april kl. 10:00-17:00 i BK Fox lokaler i Malmö.

Anmälan görs till undertecknad via mail, annemerete.mellemsaether@glimstedt.se, eller telefon, 0708-324736.

Med vänlig hälsning, Best regards,
Anne Merete Mellemsaether