Vi har under många år haft ont om domare inom svensk boxning. Men det har blivit ännu sämre de senaste åren och nu är bristen påtaglig och ställer till stora problem på våra tävlingar.

Jag befarar att om utvecklingen fortsätter så kommer vi tyvärr få se att tävlingar kommer ställas in i framtiden pga domarbrist. Speciellt nu när vi ser en positiv trend i antal licenser och tävlingar och domarbristen blir än mer uppenbar.

Vid två tillfällen förra säsongen fick arrangörer av stora turneringar gå ut på swebox och göra offentliga upprop för att få in fler domare. I ett fall tvingades arrangören att tävla i en ring mindre än planerat pga domarbristen vilket innebar väldigt långa tävlingspass. Detta är också inledningen på en negativ spiral då de långa tävlingspassen i kombination med få domare innebär att arbetsmiljön blir ännu sämre och belastningen ännu högre. Det kan innebära att många undviker åka dit i framtiden. Få domare kan alltså leda till ännu färre domare. Nu är detta inte den enda anledningen, eller kanske inte ens den främsta, varför domare lägger av. Tidsbrist, kritik, påhopp, låg ersättning m.m. spelar säkert också in och det är frågor som vi måste jobba med i framtiden för att förbättra domarnas villkor och om möjligt behålla fler domare i leden.

Men just nu måste vi inleda med att fokusera på rekryteringen och skicka fler funktionärer på domarutbildning. Från förbundshåll kan man om möjligt försöka stimulera detta arbete. Detta har gjorts genom främst två insatser: Domarutvecklingstödet och ersättning för utbildningskostnader genom idrottslyftet. Detta innebär att det inte behöver kosta mycket för en förening att rekrytera en domare. Domarutvecklingstödet går även att söka för provdomare. Så det finns idag goda ekonomiska förutsättningar för att utbilda en domare. En domare kan även bli ekonomiskt lönsam då bilen till tävlingar ibland kan finansieras med domarutvecklingstöd om man har en domare med sig och då kan några boxare åka med på ”köpet”.

Genom distriktens försorg har det även arrangerats domarutbildningar på många håll runt om i Sverige. Tyvärr har två av årets utbildningar varit tvungna att ställas in pga deltagarbrist vilket är väldigt tråkigt. För att komma igång ordentligt med rekryteringen så är det ett måste att landets klubbar skickar fler funktionärer till utbildningarna. Varje ny domare är mycket värdefull och detta är en fråga som är viktig för oss alla. Fler domare leder till bättre arbetsmiljö och lägre arbetsbelastning vilket i sig kan leda till bättre kvalité i domslut. Det blir också mycket lättare för tävlingsarrangörer och trycket på befintliga domare lättas och vi kan förhoppingsvis behålla fler domare i leden. Fler domare vinner vi alla på.

Att vara boxningsdomare är ett utmärkt sätt att vara aktiv i sporten och göra en mycket värdefull insats. Det är en rolig hobby som går att kombinera med jobb och familj och man väljer själv i vilken utsträckning man kan vara med. För den som vill satsa och göra karriär finns det också mycket goda möjligheter för den som var kapaciteten, viljan och tiden. Svenska domare är framgångsrika och uppskattade världen över och på bara de senaste månaderna har Dorian Butar dömt OS-final i London, Cem Önal blivit utsedd till ”bästa domare” på Nikolaev City Cup i Ukraina och Benny Näsman blivit uttagen till herrarnas junior-VM i Armenien. Så kontakta ditt distrikt och dess domaransvarige och fråga efter framtida domarkurser så gör du svensk boxning en stor och välkommen insats samt skaffar dig själv en rolig och intressant hobby.

Fredrik Nordquist
Ordf SBF Domarkommitté