Leif Frimansson är SBF:s domaransvarige och tillsattes av styrelsen efter föregående årsmöte. Han sätter stor del av sin tid till att förbättra och utveckla svensk boxning.

Leif Frimansson arbetar kontinuerligt med att bygga upp förtroende och samarbeta med distriktens domaransvariga genom samtal och besök. Han har varit pådrivande för arrangemangen av domarutbildningen 15/10 i Jönköping samt 28/10 i Göteborg. Han tog över ansvaret för utbildningen den 7/10 i Stockholm då utsedd utbildare fick förhinder.

Vidare stöttar han efter överenskommelse med arrangören, domaruttagningarna till King of the Ring. Han har börjat förberedelsearbete för domaruttagningar till USM/JSM samt uttagning av möjliga kandidater för att pröva till förbundsdomare. Han leder även arbete med uppdateringar av boken med domartecken.

Leif Frimansson känner att arbetet går bra och positiva resultat börjar märkas.