Under helgen som gått har distriktsstyrelserna från nästan hela landet samlats i Bromma, tillsammans med Svenska Boxningsförbundet, för informationsutbyte och inspiration.

I återstartsarbetet av Svensk Boxning samlades i helgen distriktsstyrelsemedlemmar från nio av tio distrikt i Bromma för ett dialog- och informationsutbyte om distriktens verksamhet i förhållande till föreningar och förbund. Det var en givande helg med mycket informationsutbyte, däribland från våra kommittéer och råd, samt information från förbundsstyrelsen och kansliet. På det stora hela kan sägas att helgen var lyckad och att distrikten tog mycket matnyttigt med sig hem till sina respektive verksamheter att fundera över.

Vi samlades på lördagseftermiddagen för lunch varpå vi sedan började träffen med information från vår styrelse, i form av ordförande Per-Axel ”PAX” Sjöholm och vice ordförande Karin Mattsson. Där beskrevs styrelsens och förbundets vision om att uppnå en enighet mellan förening-distrikt-landslag och vilken funktion distrikten önskar ha framöver, något som också presenterades på Ordförandekonferensen i mars 2022.

Efter styrelsens information var Kermith Fredriksson och Oscar Sihlén närvarande från Diplomkommittén för att informera distrikten om kommitténs arbete med diplomboxningen. Diplomkommittén har äskat återstartsmedel från förbundet och beviljats detta för att genomföra sin satsning på diplomboxningen i landet. Under vintern och kommande vår ska diplomkommittén, tillsammans med distrikten, genomföra tävlingar och läger på flera platser i landet. De kommer även att ta fram en informationsfolder om diplomboxningen som kan spridas i anslutning till landets föreningar, exempelvis på skolor och fritidshem. Även en PR-film om diplomboxning kommer tas fram och publiceras. Vi på förbundet tror mycket på diplomboxningens framtid och tvekar inte över att bevilja denna verksamhet återstartspengar.

Efter lite fika och energipåfyllnad i form av bland annat kaffe och croissants så fortsatte eftermiddagen med Damgruppens redogörelse för deras verksamhet kommande nio månader. Även damgruppen har äskat om återstartsmedel från förbundet och beviljats detta. Cherida Town, även ledamot i styrelsen, berättade i form av kommittémedlem hur damgruppen tänkt genomföra sin satsning vilket innebär bland annat breddläger och informationsträffar, utbildningar och marknadsföring på sociala medier under kontot @sweboxgirls och hashtagen #sweboxgirls. Även damgruppens arbete är något som måste uppmärksammas mera på både distrikts som föreningsnivå, så vi uppmuntrar föreningar och distrikt att satsa på tjejboxningen lite extra under vintern. Lördagen avslutades sedemera med en gemensam middag.

Söndagen öppnades starkt av Patrik Bengtsson, förbundskoordinator på kansliet, med en dragning om Projektmedel IF som alla föreningar kan söka. Tyvärr är det inte alltför många föreningar som söker projektmedel, vilket vi uppmuntrar alla föreningar som vill att göra, så därför var Patrik med och berättade för distriktsstyrelsernas representanter om stödet och hur man söker det. Vi har även en egen sida på hemsidan, som ni hittar HÄR, med mera information om de olika stöden som går att söka.

Efter Patrik var det dags för vår återstartssamordnare Jenny Häggblom att berätta, först tillsammans med Patrick Wheeler (verksamhetschef) om Parasatsningen som görs inom förbundet med hjälp av parastödet som förbundet tilldelades som en del av återstarten, följt av information om återstartsarbetet i stort. Vi uppmuntrar föreningarna att söka parastödet vilket ni gör via en fritt formulerad ansökan senast den 30 november 2022. Läs mera om hur ni söker och vad ni kan söka för här. Föreningarna har varit mycket duktiga på att söka återstartsstödet under året, vilket resulterat i att 147 föreningar hittills sökt omgång 1 på 10 000 kronor och 91 föreningar som sökt omgång 2 på 25 000 kronor. Än är det inte för sent att söka men det måste ske snabbt då ansökningstiden går ut den 31 oktober 2022, alltså om 1 vecka. Blanketter för ansökan finner ni längst ned på denna sida.

Efter en välbehövling lunch var det så dags att sätta sig ner för helgens sista pass, detta tillsammans med Karin Mattsson (vice ordförande i styrelsen), Klas Sandberg (t f sportchef), Lennart Bernström (head coach) på plats samt PAX (ordförande i styrelsen) som medverkade på länk. Klas och Lennart gick igenom hur förbundet ska arbeta gällande de olika kategoriansvariga coacherna och hur samarbetet med distrikten bör fungera framöver för att vi ska få fram så många bra boxare som möjligt. Även rollen som sportchef tangerades och våra distriktsstyrelser fick äran att träffa den tilltänkta sportchefen som flugits in för helgen. Många bra diskussioner uppkom under detta pass och tiden flög förbi.

Sammantaget kan sägas att helgen var mycket lyckad och det var bra arrangerat rakt igenom. Vi på Svenska Boxningsförbundet vill tacka alla distriktsstyrelser för er närvaro i eventet, samt alla medverkande gästföreläsare/-talare för en mycket bra helg! Vi vill även rikta ett tack till Hotell Brommavik för ert samarbete så att vi kunde genomföra denna helg utan större hinder.

Nedan finns länkar till de olika blanketterna för återstartsstöden som måste vara vår återstartare till hands senast midnatt den 31 oktober 2022, ni skickar dem till jenny.haggblom@swebox.se

Blankett för Återstartsstöd omgång 1 á 10 000 kronor 

Blankett för Återrapportering av återstartsstödet omgång 1 

Blankett för Återstartsstöd omgång 2 á 25 000 kronor 

Blankett för Återrapportering av återstartsstödet omgång 2 

Varma hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet