I helgen genomfördes den sista av våra fem distriktskonferenser, denna gång i Norrköping och deltagare från det Östsvenska distriktet och Stockholm-Gotland deltog

Under våren har vi arrangerat fem stycken distriktskonferenser, eller återstartskonferenser, spritt över hela landet från Umeå i norr till Helsingborg i söder. I helgen ordnades den sista för denna gång genom att vi besökte Norrköping.

Konferensen, ledd av vår återstartssamordnare Jenny, gick av stapeln på Scandic Norrköping Nord och 12 personer deltog från nio olika föreningar. Där avhandlades återstartsstödet, arbetet med återstarten, inkluderande boxning eller boxning för funktionsnedsatta, samt föreningsutveckling ledd av RF-SISU Östergötland. Deltagarna fick också möjligheten att ställa frågor om återstartsstödet, samt diskutera vad de kan behöva hjälp med utifrån återstartens syfte vilket är att utveckla svensk boxning och försöka sprida boxningen till fler för att öka antalet som boxas i våra föreningar.

Parallellt med konferensen anordnades tre utbildningar på plats i Norrköping och Söderköping. Steg 1 utbildingen med Niklas Valtonen, genomfördes med 23 deltagare hosvNBK Akilles och Steg 2 utbildningen med Daniel Samuelsson gick på BK Berget med sju deltagare. Även en domarutbildning, ledd av Per Enström arrangerades hos Gripen Boxning i Söderköping med fem deltagare.

Vi på Svenska Boxningsförbundet vill tacka alla deltagare för ert engagemang och er medverkan i våra konferenser och utbildningar. Tillsammans har över 50 föreningar deltagit i någon av de arrangerade träffarna och långt över 100 personer har medverkat totalt sett.

Nu tar vi sikte på att utveckla svensk boxning till det bättre och era idéer och förslag kommer att gås igenom noga innan vi kan besluta vad vi ska göra för pengarna från återstartsstödet.

Varma hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet