Carina och Oscar Sihlén genomförde den 14 oktober en uppskattad diplompoäng-domarutbildning i Lidköping för 16 blivande domare samt för två etablerade domare som själva numera kan utbilda enligt denna kurs.

Antalet anmälda var mindre men distriktets ansvariga lyckades locka flera och det blev stor uppslutning till denna utbildning. Carina och Oscar Sihlén har tillsammans utarbetat denna kurs, har genomfört den ett flertal gånger nu och i har i stort sett täckt in hela Sverige.

Det är bra att vi utbildar oss i att bedöma diplomboxning. Det är förmodligen svårare att göra denna bedömning rättvist jämfört med att bedöma matchboxning och viktigt för våra nya att få rätt poäng för sin utveckling till matchboxare.

Tack till Carina och Oscar Sihlén för era insatser.