Under våren så anordnas det utbildningsträffar för diplomboxare på olika i samtliga våra tio distrikt. Diplomkommittén informerar här nedan om vad dessa utbildningsdagar syftar till.

SBF och dess diplomkommitté arrangerar utbildningsdagar runt om i Sverige.

Lördagen 9 April är det dags för utbildningsdag 2. Intresset har varit bra men kan bli bättre för dessa dagar.
Många undrar säkert ”vad är det vi skall lära oss”!? Under 3 år har kommittén verkat och kommit fram till följande.

  1. Diplomboxningen blir oftast hård p.g.a.brister i försvar. Detta är vad förbundstränarna också märker vid internationella turneringar: ”Vi brast i försvaret”. Vi har tagit fram en rad övningar som används i alla kategorier vid landslagssamlingar. De här övningarna måste sitta och att vi börjar träna dem tidigare.
  2. Regelkännedom, kosthållning, träningsplanering, skadeförebyggande träning är några av de ämnen vi märker att såväl aktiva som tränare behöver mera kunskap i. Vi hoppas också på att dagarna skapar sammanhållning i distrikten och att man finner samarbetsformer i olika områden. Vi hoppas också på ett ökat utbyte mellan distrikten, i tävlande men också på träningsstadiet.

Mvh Kermith Fredriksson Ordf. Diplomkommittén