Svenska Boxningsförbundets Diplomkommitté inbjuder samtliga distrikts ordföranden, träningsansvarige samt arrangörer för vårens kommande träningsdagar, till en träff i Värnamo den 13 mars 2022.

Kommitténs uppsökande verksamhet har sedan tidigare visat på ett ökat intresse för diplomboxning som idrott, vilket lett till ett ökat antal aktiva pojkar och flickor i Sverige. Utöver det så har även en ökad kunskapsnivå både hos tränare och boxare uppnåtts i takt med det ökade intresset för sporten.

Tyvärr har pandemin begränsats utövandet, inte bara boxningen för juniorer, seniorer och motionärer, utan även barn och ungdomars möjlighet att både träna och tävla i diplomboxning. Kommittén ser därför en latent risk att man inom svensk boxning får ett bortfall av ett par år inom diplomboxningen, där de direkta effekterna av detta kommer att synas först om 2-3 år, vilket vi inom kommittén inte vill se hos de redan låga antalet aktiva boxare.

Utöver pandemieffekterna hade svensk diplomboxning sedan innan utbrottet, utmaningar med tydlighet och samsyn med avseende på träning och tävling. Mot denna bakgrund önskar kommittén intensifiera och bredda sina aktiviteter för att

  • Stödja återuppbyggnadsarbetet efter pandemin
  • Stimulera aktivitet och utbyte mellan distrikt och inom mindre aktiva distrikt
  • Öka samsynen och kunskapen hos boxare och ledare via Block-utbildningar
  • Nå en jämnare fördelning av pojkar och flickor inom sporten

Med bakgrund av detta kommer 3 träningsdagar att arrangeras i samtliga 10 distrikt under följande datum 19/3, 9/4 samt 14/5 med en gemensam träff i Värnamo den 13/3 där distriktens ordföranden, träningsansvariga och arrangörer för de kommande träffarna ute i distrikten möts för att diskutera svensk diplomboxning och dess framtid.

Program för Värnamo den 13/3 2022

11.00 Samling och presentation. Kaffe erbjuds.

11.15 Tankar, tillbakablick på diplomboxningen samt Svensk boxning då och nu.

12.30-13.00 Lunch erbjuds

13.00-13.30 SBFs Återstartsamordnare Jenny Häggblom informerar återstartsstödet samt om ekonomi, redovisning och uppföljnings- och utvärderingsmaterial för distriktsträffarna

13.30-14.30 Distriktsordförande samlas med SBFs ordförande PAX Sjöholm för ordförandeinformation. Tränare samlas för information om och genomgång av material för distriktsträffarna med Johan Hedengran. Arrangörer träffas för att klargöra sina roller i distriktsträffarna.

14.30 Avstämning. Vad vill vi att detta ska leda till? Hur får vi alla med på tåget? Hur fångar vi tränarnas intressen. Planering inför framtiden.

Arvode utgår och reseersättning utgår för en bil per distrikt, vi uppmanar till att samåka för miljön.  

Anmälan för Värnamo den 13 mars 2022 görs till Johan Hedengran via e-post (johan.hedengran@gmail.com) eller telefon 0768-99 86 06.

Under mars till maj kommer sedan tre träffar (19 mars, 9 april, 14 maj) att arrangeras på följande orter för distriktens boxningsföreningar att delta i,

Sydsvenska distriktsförbundet – Malmö eller Höllviken

Småland/Hallands distriktsförbund – Värnamo

Västergötlands distriktsförbund – Lidköping

Västsvenska distriktsförbundet – Angered

Värmland/Närkes distriktsförbund – Karlskoga

Mellansvenska distriktsförbundet – Morgongåva

Östsvenska distriktsförbundet – Norrköping

Stockholm/Gotlands distriktsförbund – Stockholm

Mellannorrlands distriktsförbund – Timrå

Norra Norrlands distriktsförbund – Boden

Vid övriga frågor kring dessa träffar, vänligen kontakta diplomkommitteen om det rör programmet,

Kertmith Fredriksson gkmfredriksson58@hotmail.com 0761-37 78 49

Johan Hedengran johan.hedengran@gmail.com 0768-99 86 06

Niklas Valtonen niklas.valtonen@student.gih.se 0738- 90 23 49

eller SBFs återstartsamordnare om det rör ekonomi/redovisning av träffarna

Jenny Häggblom jenny.haggblom@swebox.se 070-482 37 12

Med vänliga hälsningar
SBF:s Diplomkommitté