SBF:s Diplomkommitté välkomnar landets samtliga klubbar till ett två timmars digitalt informationsmöte.

Klubbarna delas in under respektive distrikt, temat är självskrivet diplomboxning och enligt nedan agenda.

Info, video och diskussion 2 timmar

  • Kommitténs funktion, aktiviteter och mål 2022 samt 2024
  • Status och utfall 2020
  • Block-utbildning, uppsökande verksamhet
  • Aktivitetsplan 2021 (A, B och C-plan för gällande pandemirestriktioner)
  • Genomgång av, på förhand, inkomna frågeställningar och önskemål
  • Övriga frågor och öppen diskussion

Om det är något speciellt som ni önskar att ta upp med oss så skicka gärna in frågor innan mötet eller ta med dem till mötet så ska vi göra vårt att bästa att besvara dem eller ta dem med oss.

Mötet sker digitalt via Microsoft Teams – det blir därför viktigt att ni anmäler ert deltagande senast den 25 mars 2021 till gkmfredriksson58@hotmail.com så att ni kan få en möteslänk.

Anmäl er med den e-postadress som kommer delta i mötet samt föreningsnamn, namn på deltagare och distriktstillhörighet. Ni kan även nå Kermith Fredriksson på 0761-37 78 49.

Datum och tider per distrikt:

27/3 kl 10:00-12:00 Sydsvenska BF samt Småland-Halland BF:s medlemsklubbar

27/3 kl 13:00-15:00 Västsvenska BF samt Västergötlands BF:s medlemsklubbar.

27/3 kl 16:00-18:00 Värmland-Närke samt Stockholm-Gotland BF:s medlemsklubbar.

28/3 kl 10:00-12:00 Mellansvenska BF.s samt Östsvenska BF:s medlemsklubbar.

28/3 kl 13.00-15.00 Mellannorrland:s BF samt Övre norrland BF:s medlemsklubbar

 

Vi ser fram emot att träffas

 

Hälsningar Diplomkommittén