Som ordförande i Uppland-Västmanlands Boxningsförbund försöker jag att i stor utsträckning närvara vid förbundets boxningsarrangemang och hade nöjet att delta i Morgongåvas BKs arrangerande av Sweden Box Cup 2016.

Efter att diplommatcherna var avklarade berättade de två glada och nöjda ringdomarna (Michael Gustavsson och Niklas Sundén) för mig, hur deras jobb varit glädjande och enkelt, då boxningen hade saknat tendenser att bli för hård och därmed destruktiv för ungdomarna.

De angav att en av förklaringarna till detta var att de innan tävlingen samlat samtliga domare och tränare för en rejäl genomgång kring diplomboxningens syfte och regler.
Denna genomgång resulterade i att tränarna i samråd med ringdomarna, under diplomtävlingen kom att uppmuntra och stödja boxarna i att fokusera på uppvisande av det tekniska kunnandet.
Om någon match i något fall tenderade att bli för hård bidrog sekonder till att stävja de eventuellt hårdare tendenserna, till förmån för ett mer tekniskt utförande.
Ringdomarnas arbetsinsats blev som de uttryckte det ”att starta och avsluta ronderna”.

/Gösta Niklasson