Anmälningstiden för Diplom-SM 2020 har nu gått ut. Glädjande kan konstateras att antalet anmälda boxare är 204 stycken från 56 föreningar i vårt avlånga land.

Diplom-SM går av stapeln i Lidköping i helgen som kommer, 18-19 januari 2020. Ett stort deltagarantal är mycket glädjande, roligt också att det är en geografisk spridning på deltagande boxare och föreningar.

Några praktiska informationspunkter inför Diplom-SM:

– Anmälningsavgiften (200 kronor per boxare) ska betalas in innan mästerskapet börjar. Inbetalning görs på SBF:s bankgiro 5723-8651. Ange Diplom-SM, förening och antal boxare.

– Lista på uppdaterade tränarlicenser hittar ni här.

Varmt välkomna till Lidköping och Diplom-SM 2020!