Innan jul gick kansliet ut med information om digitala föreningsträffar i januari 2021. Vi påminner om att anmäla ert deltagande till kansliet senast den 7 januari 2021.

Tanken med träffarna är bland annat att informera om vissa saker inom SBF men också stämma av med er föreningar om hur coronapandemin och de utmaningar som den medför påverkar er verksamhet.

För att prata med er och lyssna av era utmaningar under dessa prövande tider så bjuder Svenska Boxningsförbundets kansli in till digitala möten med föreningar distriktsvis. Inbjudan går alltså till föreningar distriktsvis – vissa distrikt slår vi ihop för att öka antalet föreningar på mötet.
Vi kommer att ha träffar med respektive distrikts medlemsföreningar med start i januari månad 2021.

Syftet är som sagt att höra med er vilka utmaningar ni har i era distrikt och föreningar under Coronapandemin men också informera om saker som händer inom förbundet och är tänkt att hända fram över.

Följande kommer att diskuteras på mötet:
– Utmaningar kopplat till Corona-pandemin: Träning, tävling, kompensationsstöd från RF, Utbildningar etc.
– Lägesrapport från IF utifrån det gångna året – utmaningar och problem.
– Information från SBF och RF – ex. datum framöver, nya stadgar för SBF etc. Utbildning, träning/tävling, projektmedel IF, värdegrundsarbete etc.
– Tänkt framtida verksamhet och planering för 2021

Om det är något speciellt som ni önskar att ta upp med oss så skicka gärna in frågor innan mötet eller ta med dem till mötet så ska vi göra vårt att bästa att besvara dem eller ta dem med oss.

Deltar på mötena gör kanslipersonal från SBF.

Vi ser gärna en eller två föreningsrepresentanter per förening på träffen för att göra antalet deltagare överskådligt så föreningar får gärna prata ihop sig vilka ni skickar till mötet.

Mötet sker digitalt via Microsoft Teams – det blir därför viktigt att ni anmäler ert deltagande senast den 7 januari 2021 till patrik@swebox.se så att ni kan få en möteslänk.
Anmäl er med den e-postadress som kommer delta i mötet samt föreningsnamn, namn på deltagare och distriktstillhörighet.

Datum och tider för distriktsmötena:

Föreningar tillhörande Övre Norrlands BF och Mellannorrlands BF –  tisdag 12 januari klockan 18.00-19.30
Föreningar tillhörande Mellansvenska BF – tisdag 12 januari klockan 19.45 – 21.15

Föreningar tillhörande Stockholm-Gotland BF  – torsdag 14 januari klockan 18.00-19.30
Föreningar tillhörande Västergötlands BF och Värmland-Närkes BF – torsdag 14 januari klockan 19.45-21.15

Föreningar tillhörande Småland-Halland BF – tisdag 19 januari klockan 18.00-19.30
Föreningar tillhörande Sydsvenska BF – tisdag 19 januari klockan 19.45-21.15

Föreningar tillhörande Östsvenska BF – torsdag 21 januari klockan 18.00-19.30
Föreningar tillhörande Västsvenska BF – torsdag 21 januari klockan 19.45-21.15

Vi hälsar er alla varmt välkomna till mötena.

Mvh SBF Kansli