Ansökningsformulär för hantering av detta ärende, vilket anges i stadgarna, har utformats och återfinns under menyalternativet Föreningsnytta och Tävlingsarrangemang. Länk till blanketten återfinns längst ned på sidan.

Sidan nås genom att klicka här. Blanketten nås genom att klicka här (ladda ned blankett för att öppna den).