Den 11-13 mars kommer damlandslaget att kallas till ett test- och forskningsläger på Bosön. Studien genomförs i ett samarbete mellan GIH, RF och SBF.

Under lägret kommer boxarna att genomföra tester för den aeroba och anaeroba kapaciteten under löpning på löpband och sparring under matchlika omständigheter.

 

Den efterföljande analysen kommer förhoppningsvis att ge oss ett bättre underlag för vad som krävs av en damboxare på högsta nivå, och även föras in i vår kravanalys för amatörboxning.

 

Studien och är initierad av Jenny Singer-Berntsson som gör sin magisteruppsats på GIH i Stockholm.

 

/Erik Bredler, sportchef