Hög tid att söka till Sveriges ledande stöd inom elitidrott och högre studier! Du som ska sluta gymnasiet, jobbar eller redan läser vid högskolan….

Det här är kanske något för dig!
– 24 specialidrottsförbund + Stockholms Idrottsförbund
– 7 kommuner
– 5 högre lärosäten
Sedan 2003 har SPORT CAMPUS SWEDEN vuxit fram till ett väldigt bra stöd för dig som inser att tiden efter din elitsatsning är jätteviktig. Vi vill hjälpa till med att kombinera elitsatsning i din idrott med halv, trekvarts eller normal studietakt vid våra högskolor (KI, KTH, SH, GIH och St universitet).

15 april ska din ansökan vara oss till handa om du vill komma ifråga för vårt stöd ht 2013.
Läs mer på:
www.sportcampussweden.se
Klicka på ”Ansökan”. Där har du de dokument du behöver fylla i.
Skicka din ansökan digitalt.
Vem kan söka?
Våra förväntningar på din idrottssatsning är ganska höga: landslagsnivå, sikta mot internationell nivå, talangfull, vara frisk och problemfri och redovisa en hel tävlingssäsong. Du kanske rentav sökt till SCS tidigare?
Om du känner att du går framåt ska du inte tveka. Skicka in i tid!