Syftet med idrottsgymnasier, som är certifierade av SBF och Riksidrottsförbundet/skolverket, är att erbjuda stöd till talanger med bäst förutsättningar att som seniorer nå nationell eller internationell elit och att för dem skapa goda förutsättningar att kombinera elitidrott och utbildning genom ett individanpassat och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö.

Den officiella ansökningsdagen är den 1:a december till av SBF certifierade gymnasier i Angered, Haninge och Malmö. Det finns också lokala utbildningar på flera orter.

Mer information och kontaktuppgifter finner du under ”utbildning/idrottsgymnasium” på swebox.se.

/Klas Sandberg