Det går nu att ansöka om Elitidrottstipendiet för 2022/2023.

Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra och skapa bättre förutsättningar för elitidrottsaktiva på landslagsnivå att kunna kombinera elitidrott och studier på eftergymnasial nivå.
Syftet är också att skapa goda förutsättningar för utövarna så att svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut till 50 aktiva. Ansökan till stipendiet för 2022/2023 ska göras senast måndagen den 2 maj 2022. RF offentliggör under september månad vilka idrottare som tilldelas stipendiet.

Mer information om stipendiet, hur du ansöker och vilka kriterier som gäller hittar du på nedanstående länk:

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/stipendierochutmarkelser/Elitidrottsstipendium/

Mvh SBF