Möjlighet till utbildningar under hösten.

Följande utbildningar finns tillgängliga;

  • Tränarutbildning Steg I 8-9 oktober i Jönköping (FULLTECKNAD)
  • Domarutbildning Steg I 15 oktober i Örebro (poäng- &ringdomare)
  • Tränarutbildning Steg III 4-6 november på Bosön/Stockholm
  • Tränarutbildning Steg I 19-20 november på IF Linnéa/Stockholm

För mer information och anmälan klicka här.