Idag förväntas CAS komma med sitt utlåtande gällande IBA-valet.

Boris van der Vorst, Nederländerna, kommer att bli hörd av CAS fredag den 10 juni. IOK är ”väldigt uppmärksamma” när det kommer till denna juridiska process gällande valet till ordförande i IBA i Maj, där sittande ordförande Umar Kremlev avgick med segern.

Under nästkommande vecka kommer sedan CAS besluta i ärendet, som gäller den överklagan Boris van der Vorst och andra kandidater lämnat in till CAS sedan de blev ogiltigförklarade i omröstningen under IBA-kongressen i Maj. Van der Vorst ogiltigförklarades som ordförandekandidat i omröstningen och övriga kandidater ogiltigförklarades till att väljas som ledamöter i styrelsen i IBA. På fredag 10 juni kommer CAS att lyssna på överklagan från van der Vorst och de argument som finns i ärendet.

Enligt vissa källor kan CAS komma med sitt utlåtande i ärendet den 14 juni, bara en månad efter IBA-kongressen där ordförande Umar Kremlev blev omvald genom acklamation för en period av fyra år. Kremlev blev under kongressen den enda valbare kandidaten sedan den tillsatta oberoende nomineringsenheten, att likställa med en valberedning, fastslog att van der Vorst inte längre var valbar till poster inom IBA.

Beslutet var kontroversiellt, då den tillsatta nomineringsenheten bedömde att van der Vorst brutit mot reglerna för valet genom att bedriva kampanjarbete utanför den utsatta tiden för detta samt att samarbeta med andra kandidater till andra positioner.
Detta ledde till att även kandidater från USA, New Zealand, Danmark och Sverige förklarades icke-valbara och diskvalificerades från att söka andra poster i IBA:s styrelse.

Beslutet meddelades kandidaterna enbart 24 timmar innan omröstningen. IOK meddelade att man ”lyssnar uppmärksamt” när det kommer till utfallet av denna juridiska process, enligt källor. En vecka efter valet meddelade IOK:s president, Thomas Bach, att det finns ”många bekymmer” när det kommer till hur IBA sköts och styrs. I samband med avslutandet av den 139:onde kongressen inom IOK sade Bach till en samlad presskår att det ”var inte roligt” att se vad som hände under IBA-kongressen och att ”det som nu överklagats till CAS inte är ett gott exempel på ett bra styrelseskick”.

Bach sade också att ”vi hoppas på att beslutet kommer så snart som möjligt så att vi får mer klarhet i ärendet”. Vidare så upprepade Bach också att IOK fortfarande är oroliga över IBA:s fortsatta ekonomiska beroende av det ryska, statligt ägda, energibolaget Gazprom. Enligt IBA ska det avtalet upphöra vid årsskiftet 2022-2023.

Innan valet offentliggjordes ett brev från IOK där man varnade Kremlev att den olympiska rörelsen fortfarande hade en ”betydande oro” gällande styrelseskick, domares integritet och IBA:s finansiella hållbarhet. IOK:s meddelar att IBA:s erkännande som olympiskt förbund fortfarande är avstängt trots de förändringar och reformer som genomförts men inte lyckats övertyga IOK att det är tillräckligt.

Avstängningen av IBA (tidigare AIBA) tvingade IOK att arrangera den Olympiska boxningsturneringen i Tokyo. Boxningen är för tillfället inte inkluderad i programmet till OS 2028 i Los Angeles. Vid tiden för omval sa Kremlev att han under sin period genomfört sina löften att göra IBA skuldfritt och genomdriva förbättringar i styrelseskick, finanserna och den sportsliga integriteten.

Van der Vorst är hoppfull och återupprepar sin tro på sitt överklagande hos CAS.

https://www.infobae.com/aroundtherings/articles/2022/06/07/arbitration-court-to-rule-next-week-on-iba-presidency-appeal/ (2022-06-07)