Under dagarna så har diskussionen om Coronavirusets spridning och dess effekter på idrottsverksamheten accelererat. Här ser ni de effekter på arrangemang i närtid som SBF vill förmedla

Nordiska Mästerskapen 26-29 mars-inställt

Efter kommunikation med det Isländska Boxningsförbundet, som redogjort för läget på Island och som skulle stått som värd för de Nordiska Mästerskapen 2020, så har de nordiska länderna i samråd beslutat att ställa in de Nordiska Mästerskapen och skjuta upp mästerskapen, med tydlig ambition att finna ett nytt datum senare under året.

Internationell turnering i Kumla 3-5 april-inställt

SBF har beslutat att ställa in turneringen i Kumla den 3-5 april på grund av att flera nationer aviserat att de inte kan delta i turneringen. Ambitionen är att turneringen skall kunna arrangeras senare under året.

Svenska Mästerskapen 17-19 april 2020

I nuläget är SBF:s hållning att Svenska Mästerskapen 2020 i Gävle skall genomföras som planerat. Detta kan dock komma att förändras då läget gällande Coronavirusets spridning är högst osäker. En nära dialog hålls med medarrangören BK Falken.

 

Gällande turneringar och träningar som arrangeras av våra medlemsföreningar och distrikt så är det i dagsläget upp till respektive förening att välja om man vill genomföra planerade träningar och tävlingar. SBF uppmanar dock samtliga medlemsföreningar att nogsamt följa de rekommendationer och beslut som Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet tagit och löpande ger i frågan. Länkarna till berörda myndigheter och organisationer hittar ni här:

Länkar:

– RF:s sida med information om Coronaviruset och dess inverkan på idrotten – https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

-Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se

-Regeringskansliet och information om förordningen från 11 mars – https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

SBF återkommer med information beträffande ev. beslut om ytterligare inskränkningar i vår verksamhet.

Här hittar ni kommunikationen i sin helhet