Under gårdagen förkunnade CAS sitt beslut i det pågående ärendet där kandidater uteslöts från IBA-valet.

CAS utlåtande, efter en kort process där parterna hörts, lyder att de parter som blev diskvalificerade som kandidater i IBA-valet får rätt i sin sak. Independent Interim Unit gjorde fel som diskvalificerade kandidaterna från valet.

Det är dock oklart vad beslutet i praktiken innebär. Hur man kommer att gå vidare kommer att beslutas inom kort.

Här kan ni läsa en artikel i Svenska Dagbladet om beslutet

Här kan ni läsa domen från CAS (engelska)

//Svenska Boxningsförbundet