Efter beslutet att kalla till extrainsatt kongress och där ta upp frågan om nyval till ordförandeposten i IBA skickade de fyra kandidater som fick upprättelse i CAS följande brev till IBA:s styrelse.

Texten är en fri översättning – ni hittar brevet i dess engelska original längre ned i artikeln.

Till IBA:s styrelse

Kära styrelsen i IBA

Precis som många nationella förbund så var vi väldigt nöjda med att via IBA:s press-release få höra att ni röstade för att samla en extrainsatt kongress med frågan om nytt ordförandeval någon gång mellan den 27 september och 1 oktober 2022.

Vi, och andra nationella förbund, var oroade inför mötet eftersom vi hört talas om att en liten grupp individer som försökt påverka er att rösta emot förslaget och inte utlysa en extrainsatt kongress där frågan om ordförandeval finns på agendan. Som ni vet så skulle ett sådant beslut strida mot det beslut som CAS fattade och som återställde var valbarhet till kongressen och rentvådde våra namn.

Er styrka, integritet och ansvar för etik och styrande har inte gått oss obemärkt förbi men, vad viktigare är, inte heller de nationella medlemsförbunden, den internationella olympiska kommittén och den olympiska boxningen i sin helhet. Tack för ert mod och er beslutsamhet i att förkasta den gamla tidens ledarskap och dess praktiker och att därmed ta ett steg bort från korruption.

Vi ser nu framåt mot ett rättvist och demokratiskt ordförandeval, vilket är ett livsviktigt steg för att återupprätta förtroende för boxningen och återinträda i den olympiska rörelsen igen. Hade ett nytt ordförandeval inte hållits inom de kommande månaderna så hade med största sannolikhet möjligheten för de nationella förbunden att erhålla medel från sina nationella olympiska kommittéer försvunnit eller försvårats ytterligare.

Ni ska veta att både förbundsrepresentanter såväl som representanter från den olympiska boxningsrörelsen hyllar er för att ni står upp för ett rättvist styrelseskick och står mot de personer som vill bevara tidigare, orättvisa sýstem och strukturer inom IBA.

Vi fortsätter att vara engagerade i IBA och dess uppdrag ”… att främja, stötta och styra idrotten boxning i världen i enlighet med de krav som finns och i enlighet med den olympiska andan som tydliggörs i den olympiska koden…”  Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er och alla medlemsförbund inom IBA för att säkerställa att den olympiska boxningen finns på programmet i Paris 2024 och återinförs på programmet till OS i Los Angeles 2028.

I ert ringhörn

Boris van der Vorst                                                           Steve Hartley
Ordförande Nederländernas Boxningsförbund                      Ordförande Nya Zealands Boxningsförbund

Mike McAtee                                                                     Per-Axel Sjöholm
Generalsekreterare USA:s Boxningsförbund                        Ordförande Svenska Boxningsförbundet

Ni hittar brevet i sitt originalutförande här (engelska)

IBA:s styrelse tog beslutet att kalla till en extrainsatt kongress innan septembers utgång där frågan om ett nyval till ordförandeposten kommer att diskuteras och beslutas om.