Här nedan hittar ni en översättning samt originalet av det brev som skickades till IBA samt nationsförbunden den 2 juli 2022 gällande extrakongressen i höst.

Brevet är översatt från det brev som skickades ut till IBA och nationsförbunden inom IBA lördagen den 2 juli 2022.

Till IBA:s styrelse

Kära styrelsen i IBA

Precis som många nationella förbund så var vi väldigt nöjda med att via IBA:s press-release få höra att ni röstade för att samla en extrainsatt kongress med frågan om nytt ordförandeval någon gång mellan den 27 september och 1 oktober 2022.

Trots påtryckningar från vissa individer att bortse från CAS beslut så har ni visat styrka, integritet och engagemang när det kommer till etik och styrelseskick. Vi är övertygade om att detta inte har gått obemärkt förbi hos nationella förbund, internationella olympiska kommittén eller den olympiska boxningsrörelsen. Tack för ert mod och er beslutsamhet i att förkasta den gamla tidens ledarskap och dess praktiker och att därmed ta ett steg bort från korruption. Vi ser nu framåt mot ett rättvist och demokratiskt ordförandeval, vilket är ett livsviktigt steg för att återupprätta förtroende för boxningen och återinträda i den olympiska rörelsen igen.

Samtidigt så har vi noterat de riktlinjer för att anordna kongressen som har sänts ut till samtliga nationella förbund. Vi är överraskade över det faktum att IBA:s styrande har beslutat att öppna upp en ansökningsprocess för att stå värd för kongressen där ansökningsperioden är en vecka att skicka in ansökningar och att få fram statliga garantier. Det är inget som IBA har gjort tidigare och vi är övertygade om att inför kommande extrakongress, mer än någonsin tidigare, så behöver IBA ha full kontroll över den organisatoriska processen för att minimera alla risker. Vi anser därför att styrelsen bör kalla till en extrakongress hållen i Schweiz, där IOK och många andra internationella förbund har sitt säte, som en extra åtgärd för att visa på engagemang för integritet och transparens.

Om vi misslyckas med att hålla rättvisa och demokratiska val till ordförandeposten under de närmaste månaderna så kan det sluta med oåterkalleliga, svåra konsekvenser för vår idrott. Boxningens framtid som olympisk idrott står på spel tillsammans med nationella förbunds möjlighet att få bidrag för sin verksamhet från sina nationella olympiska kommittéer och respektive lands regering.

Vi fortsätter att vara engagerade i IBA och dess uppdrag ”… att främja, stötta och styra idrotten boxning i världen i enlighet med de krav som finns och i enlighet med den olympiska andan som tydliggörs i den olympiska koden…”  Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er och alla medlemsförbund inom IBA för att säkerställa att den olympiska boxningen finns på programmet i Paris 2024 och återinförs på programmet till OS i Los Angeles 2028.

I ert ringhörn

Boris van der Vorst                                                           Steve Hartley
Ordförande Nederländernas Boxningsförbund                      Ordförande Nya Zealands Boxningsförbund

Mike McAtee                                                                     Per-Axel Sjöholm
Generalsekreterare USA:s Boxningsförbund                        Ordförande Svenska Boxningsförbundet

Ni hittar brevet i originalversion här (engelska)