Domarutbildningen i Stockholm den 4:e februari blev mycket lyckad.

Under ledning av Tom Svenonius genomgick 16 deltagare domarutbildning i IF Linnéas lokaler.

Nya domarstjärnor!

/Susanne Kärrlander