Under Riksidrottsmötet så annonserades vilka 100 idrottsledare som tilldelas Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse för idrottsledarskap – RF:s förtjänsttecken i guld.

I år nåddes vi av den glada nyheten att två av svensk Boxnings idrottsledare tilldelats utmärkelsen.

Patrick Wheeler, tidigare mångårig klubb-, distrikts- och förbundsledare och sedermera verksamhetschef, har tilldelats utmärkelsen för sitt mångåriga arbete inom boxningsrörelsen – såväl nationellt som internationellt.

Dessutom tilldelas Bertil Bredin, Boxningsklubben Älgen från Östersund, utmärkelsen då han varit verksam i över 50 år som ledare och tränare i föreningen. Både i föreningens styrelse men också som domare och matchmaker.

Vi gratulerar Patrick och Bertil och tackar för deras mångåriga arbete i boxningens tjänst!

Om utmärkelsen:

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades 1910 och fanns från början i både guld och silver. Från 1911 har det dock bara funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller distriktsidrottsförbund (DF) och utses av riksidrottsstyrelsen. Normalt utdelas vid varje Riksidrottsmöte 100 utmärkelser. Det är till de 100 idrottsledare som erhållit högst poäng utifrån ett framtaget poängsystem. Antalet kan i förekommande fall justeras av Riksidrottsstyrelsen.

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer
• som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller sektion utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
• som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion i DF, SISU-d, eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
• som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
• som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, dock ej nordisk, styrelse.
• som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.
• och som fått sitt förbunds (SF eller DF) högsta utmärkelse

De första som fick utmärkelsen var kung Gustav VI Adolf och kronprins Gustav Adolf, Även kung Gustav V, prins Bertil (tidigare ordförande i RF) och kung Carl XVI Gustaf har mottagit RF:s förtjänsttecken.

Totalt har förtjänsttecknet, årets mottagare inräknade, tilldelats 4 606 personer. Många kända idrottsprofiler, både ledare och aktiva, har också genom åren mottagit utmärkelsen. Speciellt kan här nämnas att vid en ceremoni i Sao Paulo, Brasilien 2003 fick fotbollsspelaren Pelé mottaga RF:s förtjänsttecken.

O B S ! Det kan vara på sin plats att förtydliga grunderna för att erhålla utmärkelsen. Det är åren som framgår av punkterna ovan som räknas. Många av mottagarna har fler år på sin meritlista än vad som anges, t ex som motionsledare, ungdomsledare eller tränare. Utan att förringa dessa insatser så räknas de inte i detta sammanhang.

//SBF kansli