Det var tre intensiva dagar som vi fick uppleva under Riksidrottsmötet i Luleå med en RF-stämma och en SISU-stämma. Fredagen inleddes RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Frågorna som debatterades mest under denna helg berörde LOK-stödet och den omdiskuterade 51 % -regeln. Efter långa diskussioner beslutades att LOK-stödsåldern höjdes till 25 år istället för nuvarande 20 år.

Det var 201 ombud som skulle ta ställning till den så kallade 51-procentsregeln.  Och det fanns inte tillräckligt stor majoritet bland ombuden för att ändra villkoren i svensk idrott. Styrelsens förslag om att tillåta företag att äga svenska idrottsföreningar blev alltså nerröstat. Alla ideella föreningar kommer i fortsättningen ha röstmajoritet i ett IdrottsAB.

 

Tilläggas kan att Svenska Boxningsförbundet stod bakom båda besluten gällande LOK-stödet och 51%-regeln.

 

De tre nya ledamöterna som valdes in i Rikdrottsstyrelsen var Mona Sahlin, Suzanne Lundvall och Stefan Johansson. Susanne Erlandsson, Haverdal, och Anders Rydberg, Västra Frölunda, omvaldes på fyra år. Karin Mattsson Weijber omvaldes som ordförande i två år till.

Som nytt förbund i RF-familjen invaldes Skateboardförbundet. Nu finns det sammanlagt 70 olika förbund inom RF.

Ombunden från Boxningsförbundet var ordföranden Patrick Wheeler, ledamoten Ida Nordin och generalsekreteraren Pehr Grånefors. Idrottonline- och idrottslyftskoordinatorn Ida Kvist och Timothy McCoy från Majornas BK följde med som åhörare.

    

Mer om Riksidrottsmötet finns att läsa om här