I onsdags deltog SBF:s styrelseledamot Fredrik Nordqvist och SBF:s generalsekreterare Håkan Stigzelius på ett seminarium i Sveriges riksdag om Svensk idrott och dess samhällsfunktion.

Arrangör av seminariet var Moderaternas kulturkommitté som bjudit in representanter från fem idrotter (boxning, ishockey, bilsport, ridning och innebandy) samt RF. Syftet med seminariet var att Moderaterna ville ta in Åsikter och uppfattningar i ett tidigt skede då de ska inleda ett politiskt utvecklingsarbete inom området idrott.

Under SBF:s presentation framförde våra representanter Åsikten att det Är genom vår ungdomsverksamhet som vi fyller den viktigaste samhällsfunktionen. Men att vi Är bekymrade inför framtiden då rådande lagstiftning kan hämma våra möjligheter att utveckla och förbättra ungdomsverksamheten och då framförallt diplomboxningen. Dessutom Är vi oroliga Ärver svårigheterna att få AIBA:s föreslagna regeländringar godkända enligt svensk lag vilket kan påverka våra möjligheter att tävla internationellt i framtiden. Slutsatsen i SBF:s framfarande var att om man inskränker möjligheten till internationellt tävlande eller rätten att själv få utveckla sin ungdomsverksamhet riskerar vi att ta bort drivkraften hos de ideella krafter som Är grunden i vår rörelse och de som skapar den viktiga samhällsfunktion boxningsporten bidrar till. Ytterligare punkter som berördes under presentationen var svårigheter att finna träningslokaler i framförallt storstadsområden till rimliga priser vilket tvingar vissa klubbar att lägga ner sin verksamhet, samt svårigheter med Återväxt på ledarsidan.

Efter att alla närvarande idrotter gjort sina presentationer följde frågor från Moderaternas deltagare samt allmän diskussion. Vi Är mycket tacksamma får att vi fick möjligheten att lägga fram vår Åsikt inför Moderaternas kulturkommitté och vi Är väldigt nöjda med det mottagandet vi fick på vår presentation. Vi är också mycket glada Ärver att boxning Är en av fem utvalda sporter när Moderaterna ska bilda sig en uppfattning inför sitt idrottspolitiska utvecklingsarbete.

/Fredrik Nordqvist, styrelseledamot