Vill du satsa på en framtid som elitboxare? Vill du lyckas med dina studier? Varför inte Göra det samtidigt?

Boxningsträningen sker på schemalagd skoltid under sakkunnig ledning av utbildade erfarna tränare i nya boxningslokalen På Baltiska Hallen. Korta gångavstånd mellan styrkehall, boxningslokal och skola.

Du ingår i en klass med andra idrottare som liksom du satsar och brinner för sin sport, samt optimala förutsättningar att utvecklas i sin specialidrott . Utbildningen Är godkänd som Nationellt Godkänd Idrottsutbildning(NIU). Verksamheten Är godkänd av Svenska Boxningsförbundet och Skolverket.

Som boxare för du förutom individuell teknikträning med slagplattor m.m. tillgång till regelbunden sparring med mycket kvalificerade tränare och matchboxare från Malmö Boxing Center.

Säker du ett av programmen på Malmö Idrottsgymnasium så för du bästa förutsättningar att kombinera studier och träning.

FRÅN SKOLKLASS TILL VÄRLDSKLASS.

TRÄNARE
Ronnie Rosberg, Christer Ekberg, Carlos Zuniga.
Ass tränare: Klara Svensson, Robin Håkansson, Shipra Engelke.

TRÄNING
Bedrivs individuellt.

STUDIER
Som elev på NIU boxning får du läsa kurser i specialidrott. Du får 400 poäng av 2500 på det program du valt. Dessutom har du också möjlighet att få kurser i specialidrott som utökat program. I kurserna ingår träningen i boxning men du får också kunskaper i fysisk träning, träningslära, idrottspsykologi, kost, massage, doping, regler m.m.

ANTAGNING
Efter ansökningarna inkommit kallas du till en inträffa och därefter sker uttagningen.

LOKALER
Malmö Idrottsgymnasium, Malmö Boxing Centers klubblokal, styrkelokal, löparbanor.

ANSÖKNINGSFORMULÄR: www.malmö.se/idrottsgymnasium

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 december 2011

ANTAL: 4 elever/Är antages, pojkar/flickor

KONTAKTPERSON: Ronnie Rosberg, 0708 22 11 10, ronnie.rosberg@telia.com